Фосфати и фосфонати са две различни групи химични съединения, които съдържат фосфор.

Фосфати

Фосфатите се използват в селското стопанство, хранителната промишленост, както и за стабилизатори на pH в перилните препарати. Предназначението им е да омекотяват водата, за подобрят качеството на изпиране. Най-често използваният вид фосфат в перилните препарати е STPP. Неговите предимства са:

  • Подобрява качеството на почистването и изпирането, като отстраняват ефективно петна и мазнини;
  • Подпомага поддържането на цветовете, включително на белия цвят;
  • Предпазва уредите от натрупване на котлен камък.

Фосфонати

Фосфонати са органични съединения, които съдържат химични връзки между фосфор и кислород, които не се основават на фосфорната киселина. Те могат да бъдат използвани в различни промишлени процеси, включително като стабилизатори на водни системи, препарати за почистване и препарати за водна обработка.

Негативи от при използването на фосфати и фосфонати:

Употребата на фосфати и фосфонати в препаратите за почистване и пране водят до поява на излишък от хранителни вещества във водата, което създава проблеми като еутрофикация на водните ресурси.

Еутрофикацията представлява обогатяване на водата с допълнителни елементи, предизвикващи ускорено развитие на водорасли и растения от висши видове, което води до нежелано нарушаване на равновесието на наличните водни организми.
Това може да доведе до намаляване на качеството на водата и загуба на биологично разнообразие.

Токсичност за животните: Високите нива на фосфати и фосфонати в околната среда могат да бъдат токсични за животните, включително риби, птици.

Токсичност за човека: Директното излагане на високи нива на фосфати или фосфонати може да бъде токсично за хората, предизвиквайки различни здравословни проблеми като дразнене на кожата и очите, дихателни затруднения и други нежелани реакции.

Ползването на фосфати и фосфонати може да бъде опасно, както за околната среда, така и за здравето на човека. Това е причината да не ги използваме като съставки в продуктите, които създаваме.

5/5 - (2 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0