Рециклиране – дефиниция на Уикипедия: „Разделното събиране на отпадъците е система от мероприятия за разделно събиране на отпадъците от хартия, метал, стъкло, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и други. Така се предотвратява попадането на опасни отпадъци в околната среда и се намалява въздействието на човека върху нея чрез повторно използване на суровините и материалите след тяхното рециклиране.

За да бъдат отпадъците годни за рециклиране,  те трябва да отговарят на определени условия. Тук по-подробно ще разгледаме тези условия, за да можем ефективно да участваме в процеса на рециклиране

Знакът за разделно събиране

разделно събиране на отпадъци

Производителите и вносителите на продукти, които се явяват водеща причина за масовото разпространение на отпадъци от опаковки, са длъжни да заплащат такса за разделното събиране и рециклиране на тези опаковките на продуктите си и да поставят този знак на етикета на продукта.

Ние, в качеството си на потребители, имате законовото задължение да изхвърляме разделно всички опаковки с този знак. В противен случай подлежим на глоба в размер между 300 и 1000 лева. Това е нормативната регулация на темата с рециклиране на опаковките. Като това се извършва на практика, е съвсем друг въпрос.

При все това ние, в качеството си на будни граждани, можем да положим някакви минимални усилия да събираме поне част от отпадъците си разделно, с което да се грижим за един по-чист свят за децата си.

Правила за разделно събиране на отпадъци

Отпадъците от контейнерите за разделно събиране подлежат на сортиране. Но истината е, че не всички попаднали в тях боклуци са годни за рециклиране.
Затова е важно да сме запознати с правилата, на които трябва да отговарят отпадъците, за да подлежат на рециклиране.

Хартиени и картонени отпадъци

рециклиране на хартиени отпадъци

Най-важното правило при хартията е, че тя може да се рециклира, само когато е чиста. Тоест използвани салфетки, мазни кутии от пица, картонени опаковки с остатъци от храна по тях не подлежат на рециклиране. На рециклирене не подлежат и опаковки със специални покрития – като метални и пластмасови фолиа.

Опаковките от мляко подлежат на рециклиране, въпреки вътрешния слой.

Правилото на Екопак за използване на контейнера е, хартията да бъде сгъната, така че да заема минимално място.

Хартията се рециклира до 7 пъти, след което се разпада.

Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета. 90% от хартията подлежи на рециклиране.

Пластмасови и метални отпадъци

рециклиране на метал и пластмаса

Тук принципът отново е, отпадъците да са почистени, преди да се изхвърлят в жълтия контейнер.

Това е причината да не се допуска изхвърлянето на туби от масла – не е възможно те да са почистени добре, така че да са годни за рециклиране. Кофички от кисело мляко се рециклират. Желателно е да се изплакнат, преди да се изхвърлят.

Интересно е, че именно в този контейнер се изхвърлят капачки от буркани и бутилки.

Пластмасата се разгражда най-трудно и предизвиква най-голямо замърсяване на околната среда.

Много е опасно запалването на жълт контейнер, тъй като огънят се гаси трудно, а замърсяването на въздуха с отровни емисиите е значително.

Желателно е пластмасата да се смачква добре, преди да се изхвърли.

Един тон рециклирана пластмаса се равнява на електричеството, консумирано за едно средностатистическо българско семейство за 2 години!

Металните опаковки могат да се рециклират многократно.

Отпадъци от стъкло

Рециклиране на отпадъци от стъкло

За зеления контейнер най-важни са забраните. Той не приема:

–              Счупено стъкло;

–              Електрически крушки;

–              Керамика и порцелан;

–              Стъкла от прозорци и от автомобили.

Причината е, че всеки вид стъкло се рециклира по различен начин, а сортирането на счупени парчета е невъзможно.

Стъклото може да се рециклира неограничен брой пъти.

Опаковките на продуктите на Амалина

Опаковките на Амалина подлежат на рециклиране. Металните опаковки са предвидени за многократна употреба. Те могат да съхраняват освен оригиналния пълнеж също и различни дребни предмети от бита – играчки, щипки за пране, пирони, шивашки аксесоари. Кутиите са предвидени за хранителни продукти, така че не е проблем, след като измиете кутията и я подсушите и проветрите да я използвате за съхранение на кафе, чай, подправки. Етеричното масло е нетрайно, така  ако оставите измитата опаковка отворена на открито, ароматът следва да изветрее до 24 часа.

Когато решите да се разделите с нея, моля занесете я до жълтия контейнер. От Екопак ще се погрижат са нея. Кой знай, може някой ден отново да се върне при Вас 

4.5/5 - (225 votes)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0